FRIMÄRKEN FÖR SKEPPSLINJER

 

DRUMSÖ
 Drumsö (Finland)

Frimärken representerande olika båtlinjer har funnits sedan 1847 då ett 5-cents frimärke trycktes för brevtransport på båten "Lady McLeod", Trinidad. Många frimärken trycktes till exempel även för trafiken i Finlands skärgårdar (se ovan).

       S:T LUCIA                                 GAUTHIER FRERES

             S:t Lucia Conveyance Co                        Gauthier Freres (förfalskning)

Åtskilliga båtkompanier hade på 1800-talet egna frimärken för transporterna över haven. Detta var speciellt fallet fram till Världspostföreningens bildande 1874.

 

 TB MORTON

T.B. Morton (Donau)

Värda att nämna är också de Västindiska kompanierna (ofta utgående från St Thomas i Danska Västindien), trafiken på Donau (se exemplet ovan), HAPAG-linjen mellan Europa och USA samt frimärksutgåvan för Suezkanalen 1868.