FALSKA FRIMÄRKEN

 

Japan
 
Japan - förfalskning

Man skiljer på två typer av förfalskningar. De som avser att dupera postverket och de som skall lura oss samlare. Till och med det allra första frimärket, Penny Black, förfalskades redan under det första utgivningsåret (1840). Under denna tidiga frimärkstid, när samlandet ännu var i sin linda, var de flesta förfalskningar att betrakta som  försök att lura postverket på portokostnaden. 

 

Godahoppsudden

Godahoppsudden - förfalskning

Redan ett par decennier senare hade dock ett flertal skumma typer insett att det fanns mycket pengar i frimärksbranschen. De "stora" förfalskarna hör mestadels till sekelskiftet 18-1900-talet. De mest kända var  Jean de Sperati, Francois Fournier, bröderna Spiro,  Georg Zechmeyer och den så kallade Bostonligan ledd av Samuel Allan Taylor. Även förfalskningar, rätt identifierade, kan idag uppnå höga priser. Förfalskandet verkar med den moderna tekniken tyvärr ha gått en ny vår till mötes och hemmagjorda förfalskningar säljs öppet på de stora internetauktionerna.

 

Braunschweig

Braunschweig - förfalskning

Få sällsynta och därmed dyrbara frimärken har undgått förfalskarnas ansträngningar. Till favoriterna hör t ex de italienska och tyska delstaterna (ett avbildat ovan), schweiziska kantonfrimärken och brittiska kolonier. Primitiva frimärken är naturligtvis lättare att förfalska, därför har t ex indiska småstater eller frimärken av typen här nedan också blivit hårt angripna.

 

TIBET

Tibet - förfalskning

De mest primitiva förfalskningarna lär man sig snart att skilja ut, men tänker man förvärva ett dyrbart frimärke bör man förvissa sig om dess äkthet genom ett intyg av någon auktoritet i branschen. På det viset kan kostsamma besvikelser undvikas.