FANTASIFRIMÄRKEN

 

       SEDANG                                BOLIVIA¨
             Sedang                                                         Bolivia 1863

Fantasifrimärken finns i två huvudkategorier. Dels frimärken utgivna i ett känt lands namn, som exempelvis Boliviafrimärket ovan till höger, vilket trycktes några år innan landet fick sina första officiellt sanktionerade frimärken. Den andra kategorin utgörs av frimärken representerande en normalt icke frimärksutgivande region eller en stad inom ett land, ett sådant är märket till höger nedan, som sades representera Bokhara  i nuvarande Uzbekistan (frimärket är för övrigt en förfalskning av ett fantasifrimärke!). Ett annat exempel är det skotska frimärket nedtill.

 

                    SKOTTLAND                               BOKHARA              

     Skottland                                               Bokhara

Vanligast är dock att frimärket representerar ett mer eller mindre fantasifullt påhittat land. Den största klassikern på området är kanske klassikern avbildad överst till vänster på denna sida. Landet Sedang, sades ligga någonstans i nuvarande VietNam. En tid accepterades detta också av samlarna. Emellertid framkom att frimärkena trycktes (och stämplades!) i en källare i Paris av en man vid namn Marie David de Mayrena.

 

 

            BATEKEN                         SEALAND     

 Bateken                                                         Sealand

Sedang-märket har dock fått många efterföljare. En annan klassiker är frimärken från landet Bateken, avbildat ovan. Landet sades ligga någonstans i Ekvatorialafrika men återfanns givetvis aldrig. En modern variant är frimärksutgåvorna från Sealand utgivna 1966. De representerar ett konstgjort land, nämligen en oljeplattform i Themsens mynning. Endast fantasin sätter gränserna!