ENGELSKA English version

HEMSIDAN FÖR 

HELA VÄRLDEN-SAMLARE

 TRE SKILLING BANCO  

Den gula treskillingen

Att samla Hela Världen har varit ett begrepp för frimärkssamlare sedan filatelins barndom. Det var enklare förr i tiden då utbudet inte var så enormt. Trots detta finns magin kvar och Hela Världen-samlandet fortsätter ständigt att vinna anhängare, om än i nya former. Det huvudsakliga alternativet utgörs av specialsamlandet,  där man till exempel väljer ut en tid, ett motiv eller ett land (ofta sitt hemland) och fördjupar sina kunskaper däruti. Inget fel i det, men som Hela Världen-samlare utesluter man aldrig några möjligheter. Det är enbart fokus som förflyttas mellan tider, motiv och länder. Genom att ge sin Hela Världen-samling en ändamålsenlig struktur kan man dessutom förvandla ett hotande kaos till en den rika blandning av kunskap och skönhet som filatelin i sina bästa stunder är. Om hur man kan uppnå detta handlar resten av denna sida.

Ett sätt att bringa en logisk ordning i sin Hela Världen-samling är att lägga upp den i en geografisk (snarare än alfabetisk) följd. Man kan till exempel föreställa sig att man med frimärkenas hjälp företar en resa med Sverige som utgångspunkt. Därifrån löper resan runt de nordiska länderna, söker sig nedåt Centraleuropa, via öststaterna till Medelhavsländerna. Därefter fortsätter den genom Afrika, Asien via Beringsund över till den Amerikanska kontinenten och avslutas i de Australiska och Antarktiska världsdelarna. Överallt gestaltat av frimärken från respektive länder. Se det blir en resa för en globetrotter!

Inget hindrar heller att man belyser varje lands historia genom att, där det låter sig göra, kronologiskt dela upp landet i före och efter en självständighet eller före, under och efter en ockupation. Likaså kan man, där länder varit delade i frimärksutgivande enheter, ordna samlingen så att man tidsmässigt kan följa landets utveckling. Tjeckien och Slovakien kan tjäna som exempel. Området utropades självständigt ur det sönderfallande Österrike-Ungerska imperiet 1918 som Tjeckoslovakien och där tar samlingen sin början. 1939 delades landet i det tyska protektoratet Böhmen & Mähren samt lydstaten Slovakien. Båda med egen frimärksutgivning. 1945 enades staterna åter till det federerade Tjeckoslovakien, vilket bestod till kommunismens upplösning på 90-talet då landet åter delades upp, nu som Tjeckien och Slovakien. På detta sättet bläddrar man genom landets historia allteftersom man vänder blad i sin samling.

En god ide kan vara att sammanfatta landets historia, från forntid till nutid, i en beskrivande ingress. Det tarvar visserligen lite forskning om varje land men höjer också avsevärt samlingens status, samtidigt som man får djupare egen förståelse för olika länder. Ett förslag som vid utskrift ryms i översta fickan på ett Visirblad skulle till exempel kunna se ut så här:

ALBANIEN 1913- 

Republik på Balkan. Då landet legat i skärningspunkten mellan olika stormakter och kulturer har det i olika tider bebotts bl a av goter, romare, greker, bysanter, serber och turkar. Under romartiden var området uppdelat i provinserna Epirus och Illyrien. Vid Roms delning hamnade landet under Östrom. Under 1100-talet bildades en albansk stat som dock, vid nationalhjälten Skanderbegs död 1468, införlivades med det Ottomanska imperiet. Först 1912 förklarades landet fritt. Man fick dock lämna ifrån sig den östra provinsen Kosovo till Serbien. Albanien ockuperades i omgångar under båda världskrigen. 1946 utropades landet till en folkrepublik vilken bestod till 1992.

Nästa övervägande att göra är vilket antal frimärken som skall tillåtas representera varje land. En idé kan vara ett frimärksblad med representativa frimärken. En del samlar bara ett (!) frimärke från varje land. I gengäld kan man då tillåta sig att ta med frimärken från alla grupper som beskrivs på de kommande sidorna. Ett annat förslag är att huvudsakligen ta med de första utgåvorna (kan dock bli ett något dyrt alternativ). Ytterligare ett är att man samlar allt fram till ett förutbestämt år, till exempel ens födelseår. Vilken omfattning man vill ha på samlingen får styra denna gränsdragning.

Lasse Hult