FRIMÄRKEN FÖR JÄRNVÄGSLINJER

 

   SJ                                 GÖTEBORG-BORÅS-ALVESTA  

      Statens Järnvägar                              Göteborg-Borås-Alvesta

Frimärken för järnvägsfrakt av brev och paket utgavs tidigt, både för statliga och privata järnvägslinjer. I Sverige gav SJ (se ovan) ut sitt första frimärke 1856. Runt sekelskiftet fanns det i vårt land även åtskilliga privata banor (exempel ovan till höger).  Många frimärken har också givits ut av Storbritannien och en del av de brittiska kolonierna, t ex de Australiska delstaterna (se nedan).

 

  QUEENSLAND                        RHODESIAN RAILWAYS      

          Queensland                              Rhodesian Railways