LÄNKAR

 

BRITTISKA GUIANA  

Världens dyrbaraste frimärke?

Att kunna identifiera sina frimärken är en förutsättning för ett underhållande och lärorikt samlande. Här följer en samling länkar som kan utnyttjas för den uppgiften.

 

IDENTIFIERING GENOM BETECKNINGEN

STAMPFINDER        STAMPLEX        POSTAGE-INFO        ASFE

IDENTIFIERING GENOM BILDER

STEFANO & CASPER       

IDENTIFIERING AV LOKALFRIMÄRKEN, FANTASI ETC

ASKPHIL        LOCAL POSTS        RICK SCOTT

ALLA FRIMÄRKSUTGIVANDE LÄNDER

WYATTS HOMEPAGE

FRÄMMANDE ALFABET

KYRILLISKA        GREKISKA

FILATELISTISKA TERMER

TERMS

IDENTIFIERING AV FÖRFALSKNINGAR

FORGERIES

ÖVRIGT

SFF

GFF

PHILAGUIDE

MÄLARBÄLTET

SÖK VIDARE PÅ YAHOO!

Yahoo! Sverige