LOKALPOST

 

  STOCKHOLM                         STORA BARRIÄRÖN

  Stockholms Stadspost                            Stora Barriärön          

En typ av frimärken som sällan noteras i de stora frimärkskatalogerna men som förgyller en frimärkssamling är olika länders lokala utgåvor. De Skandinaviska länderna har alla haft stadsposter eller byposter under olika tider. Exemplet ovan till vänster är utgivit av Stockholms Stadspost 1887. Bredvid syns ett frimärke utgivit för en duvpost som existerade i slutet på 1800-talet (!). Frimärkena var giltiga mellan Stora Barriärön och Nya Zeelands fastland .

WITULAND                            ZEMSTVO       

                         Wituland                                                  Zemstvopost                                

Ett annat land med omfattande utgivning av lokalfrimärken är Ryssland, som under drygt 50 år hade den så kallade zemstvo-posten (ovan till höger). Den ombesörjde postgången från landsorten till de centrala statliga postkontoren. Över 170 områden hade dylik postgång. 
Det vänstra frimärket representerar Wituland. Detta var ett sultanat på nuvarande Kenyas kust (mot Indiska Oceanen). Området stod under tyskt beskydd. Emellertid förhandlades det bort i en bytesaffär med Storbritannien (Tyskland fick Helgoland i utbyte).

 

USA LOKALPOST                                  SPETSBERGEN    

Broadway Post-Office                                         Spetsbergen             

I USA utkom världens första lokalfrimärke i New York 1842. Märket ovan till vänster är ett av många efterföljare i landet. Intill syns ett frimärke från Spetsbergen (Svalbard). Det utgavs till de norska myndigheternas förtret och frankering med dylika frimärken förbjöds, men idag utgör de ett intressant tillskott i den norska samlingen.