REGULJÄRA FRIMÄRKEN

 

Detta avsnitt beskriver de frimärkstyper som återfinns i våra stora katalogverk (Michel, Gibbons, Scott, Yvert m fl). Frimärken har ju genom åren innehaft många olika uppgifter. Här följer en beskrivning av de vanligaste.

 ZÜRICH

Zürich (1843)

Den primära uppgiften för reguljära frimärken är att vara ett kvitto på erlagt porto. Därför hade frimärken ursprungligen samma karaktär som en sedel eller annat värdepapper. Regenter och vapen var de dominerande motiven från början.

NEW BRUNSWICK

Minnesmärke (New Brunswick)

Minnesmärken över personer och händelser utges i stor omfattning av alla länder. Det finns många bud om vilket märke som skall betraktas som det första i genren. Ett förslag är lokfrimärket utgivit 1860 i New Brunswick, Canada för att högtidighålla minnet av  av den första järnvägens färdigställande.

SYDNEY VIEWS

Motivfrimärke (Sydney views)

Ett allt populärare samlingsområde är motivfrimärken. Lätt att gruppera och finna en favorit t ex fåglar, katter, blommor, kartor osv.  Tyvärr har detta lett till att många mindre nogräknade länder och postförvaltningar pumpat ut stora mängder av de mest populära motiven, allt med syfte att snabbt tjäna pengar på oss samlare.  Som det första motivmärket kanske kan räknas frimärket med bilden över Sydney utgiven 1850 i Nya Sydwales (Australien).

USA FLYGPOST

Spinning Jenny (feltryck)

De flesta länder har någon gång givit ut speciella frimärken att användas för luftburna försändelser. Idag talar vi om flygpost även om det i filatelins historia funnits luftballongpost, zeppelinarpost, brevduvepost och raketpost för att nämna några udda varianter. Äran av det första officiella flygpostmärket brukar tillfalla det 1918 utgivna frimärket "Curtiss Jenny". Privata och semi-officiella luftpostmärken har dock funnits sedan 1877 då en 5-centsetikett för brevbefordran med varmluftballongen "Buffalo" utgavs i Nashville, Tennessee.

NYA SYD WALES

Välgörenhet (Nya Sydwales)

Ett påslag på det nominella värdet för insamling till någon ideell företeelse kallas välgörenhetsmärken. Som det äldsta exemplet brukar nämnas frimärkena utgivna i Nya Sydwales (Australien) 1897 där speciella 1-penny samt 2½-pencemärken såldes för motsvarande belopp i shilling. Mellanskillnaden gentemot det verkliga portot gick till ett behandlingshem för tuberkulossjuka.

AFGHANISTAN

Tjänstefrimärke (Afghanistan)

Tjänstefrimärken har de flesta nationer någon gång låtit framställa för användning av myndigheternas brevbefordring. Redan det första frimärket, Storbritanniens Penny Black, som utkom 1840, trycktes i en speciell version med bokstäverna V och R (Victoria Regina) i de övre hörnen för sådana officiella ändamål. Emellertid utgavs frimärket aldrig officiellt.  Spanien brukar få äran av att ha utgivit det första tjänstefrimärket 1854.

 

LÖSEN

Lösenfrimärke (USA)

Postverken upptäckte tidigt att vissa försändelser pga okunskap eller fusk saknade frimärken eller var otillräckligt frankerade. För detta ändamål lät man framställa lösenfrimärken. De fick köpas av mottagaren för att täcka underskottet i frankeringen. Det första lösenfrimärket utkom i Frankrike 1859.

 

MILITÄRPOST

Militärfrimärke (Sverige)

Speciella frimärken för att markera portofria försändelser under militärtjänstgöring eller i krigstid brukar kallas militärfrimärken. Redan 1865 lät Brasilien övertrycka frimärken för ändamålet.

 

SORGEFRIMÄRKE

Sorgefrimärke (Tyska Riket)

För övrigt har frimärken utgivits officiellt för så vitt skilda saker som  t ex expressutdelning, registrerade brev (rek), paketfrimärken, extra skattepåslag, som tidningsfrimärke, sorgefrimärke, fraktmärke och mycket, mycket annat.